Var noggrann i din radonsanering

Radonet i våra bostäder kommer från radium-226, ett radioaktivt grundämne som finns allmänt i naturen. Till största delen kommer strålningen vi utsätts för från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet samt den egna kroppen. De flesta människor råkar ut för den största exponeringen av radon i bostaden. Denna radonhalt är ibland så pass hög att den måste sänkas för att inte utgöra en risk för hälsan.

Radonets atomkärnor sönderfaller utan yttre påverkan och ädelgasen radon bildas. Radonet sönderfaller sedan i sin tur till radondöttrar, vilka består av radioaktiva metallatomer. Vid sönderfallet utsänds joniserande strålning.

Radondöttrar fastnar i luftvägarna, där de sönderfaller och sänder ut bland annat alfastrålning. Strålningen kan skada cellerna i luftrör och lungor och den som bor under lång tid i ett hus med höga radonhalter riskerar att drabbas av lungcancer.

För att minimera risken att råka ut för lungcancer måste en grundlig och effektiv radonsanering genomföras då det efter mätning visar sig att inomhusluften innehåller för höga halter av radongas. Då radon kan ha en eller flera olika källor måste du veta varifrån radonet kommer för att sedan kunna välja rätt saneringsåtgärder. I vissa fall räcker det med en liten åtgärd för att sänka radonhalten och ibland måste du kombinera flera olika åtgärder.

När radonet kommer från byggnadsmaterialet

En vanlig metod av radonsanering när det är byggnadsmaterialet som avsöndrar radongas är att öka luftomsättningen. Det kan i enklare fall räcka med att förbättra byggnadens ventilation. Väggar gjorda av blåbetong kan tätas effektivt med radontapet. Har du tänkt renovera huset kan du i så fall byta ut byggmaterialet i väggar som inte är bärande. Det är enkelt att hyra maskin för att bila ner väggarna och ersätta dem med en nu konstruktion av exempelvis gipsväggar.

När radonet kommer från marken

Kommer radonet från marken är det viktigt att täta sprickor och andra otätheter i husets grundkonstruktion. Om inte det är tillräckligt kan du skapa ett undertryck under huset så att markluften inte sugs in. Det finns olika metoder för det, bland annat radonsug och radonbrunn. Kombinera eventuellt med att förbättra fastighetens ventilation. Glöm inte bort att tekniska system för sanering alltid behöver underhållas.

När radonet kommer från hushållsvattnet

I de flesta fall räcker det att rena vattnet genom att installera en radonavskiljare. Genom att lufta vattnet kraftigt med en radonavskiljare försvinner en stor del av radonet.